Przypomnienie zostało ustawione!

Pomoże Ci ono pamiętać o codziennych medytacjach w okresie Otwartych Niebios, czyli od 24 grudnia do 6 stycznia.

Wykorzystajmy ten czas dla swojego rozwoju oraz globalnej transformacji świadomości.

Copyright © Warsztaty Hemi-Sync®. Wszelkie prawa zastrzeżóne.